Andrew Wommack: Chwała i dziękczynienie

Chwała i dziękczynienie albo strach i zmartwienie. Decyzja należy do Ciebie.

Na napisanie tego artykułu czekałem dwa lata. W październiku 2005 r. odbyłem serię spotkań w Szkocji. Wirus ptasiej grypy uderzył z całą siłą. Władze w Wielkiej Brytanii zabijały tysiące ptaków.

Wiadomość ta zdominowała serwisy informacyjne. Miałem okazję obejrzeć wywiad telewizji BBC, przeprowadzony z czołowym medycznym „ekspertem” w Wielkiej Brytanii, który skutecznie uwalniał wybuch publicznej paniki. Zapytany o możliwość mutacji tej choroby z ptaków na ludzi, z naciskiem podkreślił, że nie jest to kwestia tego CZY jest to możliwe, ale KIEDY to nastąpi.

Człowiek ten powiedział, co cytuję: „Może to być rok lub najwyżej dwa lata, ale jedna trzecia światowej populacji umrze w wyniku pandemii ptasiej grypy”. Dwa lata upłynęły w zeszłym miesiącu, a na całym świecie odnotowano tylko tuzin czy dwa tuziny przypadków zgonów ludzi, przypisywanych ptasiej grypie.

Choć jest to smutne, że ktokolwiek stracił życie w wyniku tej choroby, z pewnością nie była to jedna trzecia ludzkiej populacji. Stanowi to kolejny, klasyczny przykład tego, jak jesteśmy systematycznie wprowadzani w błąd i codziennie, ciągle na nowo, okłamywani przez wszechobecne media.

Niektórzy mogą myśleć, że moja ocena tego wydarzenia jest nieco „przesadzona”. W końcu „ekspert” ostrzegł jedynie przed tym, co mogłoby się wydarzyć, ale chciałbym zasugerować, że to właśnie ten „ekspert” „przesadził”. Nie stwierdził on, że to mogłoby się wydarzyć lub też, że byłby to najgorszy scenariusz, lecz z naciskiem powiedział, że to się wydarzy i przewidział ponad 2 miliardy śmiertelnych ofiar tej pandemii w ciągu dwóch lat.

Filozofia tego świata polega na wyolbrzymianiu wszystkiego i przewidywaniu najgorszych możliwych rezultatów. Każdy tego doświadczył w kontaktach z lekarzami. Kwestie odpowiedzialności prawnej powodują, że podają oni najgorsze z możliwych scenariusze. Świat uważa to za mądrość. Nikt nie chce podsycać czyjejś nadziei, ale to właśnie nadzieja powstrzymuje implozję tego świata.

Nigdy nie dowiemy się, ilu ludzi wpadło w depresję lub zaczęło żyć w strachu, z powodu tego raportu. Wiemy jednak, że przewidywania te miały ogromny wpływ na branżę drobiarską na całym świecie. Nawiasem mówiąc, gdzie są ci miłośnicy zwierząt, którzy krzyczą „ohyda”, na widok rzezi bezbronnych zwierząt? Zdanie „ekspertów” zaczęło liczyć się najbardziej.

Mało tego, czarnowidztwo nie jest tylko specyfiką świeckich mediów. Pamiętacie panikę związaną z problemem roku 2000? Świecka prasa nie nagłaśniała w szczególny sposób tej sprawy, natomiast wszystkie chrześcijańskie media przewidywały najgorsze. Kościoły zaczęły sprzedawać generatory czy zapasy żywności na pół roku i przynaglano ludzi, by wyprowadzali się z miast.

Jeden znany mi pastor zachęcał ludzi, by kupowali broń i nauczyli się nią posługiwać, dla obrony przed skutkami paniki, której wystąpienie przewidywano z nadejściem 1 stycznia 2000 roku. Wielu ogłaszało tę datę, jako początek okresu Ucisku.

Przyjście nowego tysiąclecia nie przyniosło przewidywanych wydarzeń. Ci, którzy wprowadzili ciało Chrystusa w paniczne nastawienie, związane z problemem roku 2000, odpowiadali wyjaśniając, że nikomu nic się nie stało, ale mądrością było przygotowanie się, tak na wszelki wypadek. Jednak znam osobiście ludzi, którzy przeprowadzili się, tracąc dziesiątki tysięcy dolarów na sprzedaży swoich domów. Małżeństwa rozpadały się pod wpływem napięcia. Ludzie gromadzili żywność i inne podstawowe artykuły pierwszej potrzeby, nękani strachem, w oczekiwaniu na nadejście strasznych rzeczy.

Nie jest tak, że spędzasz miesiące czy lata dając miejsce strachowi i panice, a potem jesteś w stanie pozbyć się tego stanu tak po prostu, z dnia na dzień. Duchowe siły tego typu są bardzo szkodliwe dla naszego duchowego, emocjonalnego i fizycznego zdrowia. Nasz świat stał się uzależniony od strachu. Jeśli brak wystarczającej ilości negatywnych rzeczy, wtedy media spreparują coś, byśmy mogli się martwić.

Użyłem tylko dwóch znaczących przykładów tego zjawiska, ale to samo dzieje się setki razy dziennie. Jesteśmy zalewani złymi wiadomościami i złowieszczymi przewidywaniami, które mają wpływ na naszą życiową perspektywę i nasze emocje.

Stanowi to dokładne przeciwieństwo biblijnych wskazań, odnośnie naszego sposobu życia.

List do Filipian 4:6 mówi:

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”.

Greckie słowo, które zostało przetłumaczone jako „zatroskany”, oznacza „być zaniepokojonym, pełnym obaw”. Nie mamy żywić obaw czy niepokoju o cokolwiek. Teraz pozwól, że zadam ci pytanie i proszę cię o uczciwą odpowiedź: Czy zdarza ci się być pełnym obaw? Słownik definiuje słowo „zaniepokojony, pełen obaw”, jako „obawiający się, zmartwiony”. Czy żyjesz z obawą i zmartwieniem? Smutne jest to, że większość ludzi musiałaby odpowiedzieć twierdząco na to pytanie.

Następny werset, List do Filipian 4:7, przedstawia nam rezultaty braku troski:

„A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”.

Oto biblijny test sprawdzający, w którym miejscu jesteś w tej kwestii. Czy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, utrzymuje w zdrowiu twoje serce i umysł? Pamiętaj, że twoje życie zmierza w tym kierunku, w którym zmierzają twoje główne, przeważające myśli (Przypowieści Salomona 23:7 i Rzymian 12:2). Jeśli chcesz kontrolować swoje życie, kontroluj swoje myśli.

To prowadzi do następnego wersetu w tym ustępie Listu do Filipian. Paweł powiedział:

„Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Filipian 4:8).

Gdybyśmy stosowali się do wskazówki tego wersetu, nasze życie wyglądałoby całkowicie inaczej. Z pewnością nie bylibyśmy do tego stopnia zdominowani przez media, jak ma to miejsce. Nie podejrzewam, by ktoś myślał, że media są poczciwe, sprawiedliwe, czyste, relacjonujące o rzeczach, które są miłe, chwalebne, które są cnotą i godne pochwały.

Wiem, że ludzie chcą informacji. Stąd też zawsze zabiegają, by stale słuchać i oglądać, gdyż w przeciwnym razie coś ich ominie. Jednak, znakomita większość tego, co może cię ominąć to strach, zamieszanie i zniechęcenie. A jeśli zdarzy się coś tak poważnego, jak wojna, atak terrorystyczny czy katastrofa naturalna, to gwarantuję, na pewno o tym usłyszymy.

Powstaje pytanie, w jaki sposób przeciwstawiamy się negatywizmowi tego świata, nawet świata kościelnego, który napiera na nas ze wszystkich stron?

Księga Izajasza 26:3 mówi:

„Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał”.

Większość z nas tęskni za pokojem, a zwłaszcza chrześcijanie pragną żyć w miejscu doskonałego pokoju. Jednakże ten fragment Biblii stwierdza bardzo jasno, że doskonały pokój pochodzi od Boga, a jeszcze ściślej rzecz biorąc, od nakierowania naszych umysłów na Boga i ufaniu Mu. Zacznij od tego.

Następne antidotum, jak wierzę, jedno z największych, to dziękczynienie i oddawanie chwały. Gdy dziękujemy Bogu za wszystkie Jego błogosławieństwa, to przesuwa naszą uwagę z negatywnych rzeczy w naszym życiu na pozytywne. To oczywiste, że wszyscy mamy problemy. Żyjemy w upadłym świecie, ale Bóg jest dobry, a Boża dobroć wobec nas jest większa, niż wszystkie ataki wroga.

Każdy z nas ma wiele powodów do wdzięczności i chwalenia Boga. Potrzebujemy po prostu umieścić wszystko we właściwej perspektywie. Paweł oddawał chwałę Bogu po tym, gdy był zbity, ukamienowany, wychłostany i wtrącony do więzienia. Potem powiedział, że był to tylko chwilowy ucisk, który nie da się porównać z rzeczami wiecznymi (2 List do Koryntian 4:17-18).Paweł rozumiał, że chwała pochodząca z serca pełnego wdzięczności ma wielką moc.Chwała będzie budować cię duchowo, jest źródłem siły, jest potężną bronią przeciwko diabłu i stanowi formę usługiwania Panu, żeby wymienić tylko kilka przykładów. Moja seria nauczania oraz książka Rezultaty chwały pomoże ci zrozumieć więcej na ten temat. Dowiesz się, że chwała przynosi pokój, radość, przyjemność i zadowolenie do każdej dziedziny twego życia. Chwała zmieni twoje podejście do życia.

Autor: Andrew Wommack

Autor: Redakcja

Podziel się

Wyślij

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This