Andrew Wommack: Jak doznać cudu Cz.2

Większość z nas doświadczyła sytuacji, kiedy wypowiadana, pełna wiary modlitwa wyglądała na pozostającą bez odpowiedzi. Może i wziąłeś Słowo Boże, zasiałeś i modliłeś się o cud, jednak on nie nastąpił.

Wielu ludzi przestaje w tym momencie wierzyć. Boże Słowo w Ewangelii Marka 11,24 mówi:

Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.

To w tym miejscu większość chrześcijan utyka. Biblia mówi, gdy prosimy, mamy wierzyć, jakbyśmy otrzymali.

Znamy fragment Mateusza 7,7:

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.

Kiedy nie widzimy natychmiastowych skutków naszych modlitw, twierdzimy: „Cóż, nie każdy otrzymuje”. To nie jest biblijne stwierdzenie, ponieważ: „Każdy, kto prosi, otrzymuje”. Większość z nas po prostu nie wierzy temu wersetowi. Tracimy nasz zapał do poznawania Słowa, nie spodziewamy się, że będzie tak właśnie działać.

Mieliśmy przyjaciółkę, chorą na białaczkę, która wierzyła, że może zostać uzdrowiona. Modliliśmy się, by tak się stało. Będąc na łożu śmierci, wciąż wierzyła, że w każdej chwili może być uzdrowiona. Kiedy zmarła, długo modliliśmy się o jej wskrzeszenie. Jej ojciec powiedział, że uzdrowienie nie może być wolą Bożą wobec każdej osoby, bo jeśli tak, to ona byłaby uzdrowiona. To było niezwykle trudne dla mnie. Nie rozumieliśmy tej sytuacji. Zdarzenie to miało miejsce kilka lat przed tym, zanim pojąłem, w jaki sposób pozwalaliśmy na to, by diabeł w nas uderzał w tej dziedzinie.

To nasza odpowiedzialność – trwać w woli Bożej. Niektórzy ludzie wierzą w nieprawdziwą tezę, że Boża wola wypełni się niezależnie od tego, co zrobimy. A Bóg jest związany swoim prawem. 2 Piotra 3,9 twierdzi, że nie jest wolą Bożą, by ktokolwiek został potępiony. Jeśli ma się tak stać, to potrzeba kogoś, by głosił ewangelię.

Boża wola nie wypełni się w sposób automatyczny. Psalm 89,35:

Nie naruszę przymierza mego I nie zmienię słowa ust moich.

Bóg sam związał się swoim Słowem. Bóg dał nam władzę nad diabłem, a my musimy ćwiczyć się w tym, co zostało nam przez Boga dane.

Wielu ludzi interpretuje Boże Słowo na podstawie swoich własnych doświadczeń. „Boże Słowo mówi jedno, ale co innego dzieje się w praktyce”. Jeśli ktoś nie doznał uzdrowienia, dorabiamy własną teologię, mówiąc: „cóż, nie każdy może być uzdrowiony”. Bóg nie mówi „nie”, kiedy w tej samej sprawie powiedział już „tak”. Powinieneś nauczyć się interpretować okoliczności, w jakich się znalazłeś na podstawie Słowa Bożego, a nie Słowo Boże na podstawie tychże okoliczności.

Wielu z nas ujrzało w Słowie Bożym obietnice, wierzyło w nie w całej swojej mocy, jednak one się nie spełniły. Jak możemy pogodzić fakt, że Bóg jest wierny swojemu Słowu, z tym, że ono nie staje się faktem?

Istnieje świat fizyczny i duchowy. Świat duchowy spowodował powstanie świata fizycznego. Istnieje duchowy wymiar wszystkiego tego, co jest fizyczne. W 2 Księdze Królewskiej, szóstym rozdziale możesz przeczytać historię Elizeusza. Kiedy został otoczony przez syryjską armię, jego sługa zapytał: „I co my teraz zrobimy?” Elizeusz odpowiedział: „nie bój się, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych przeciwko nam”. Wers 17 mówi:

Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza.

Było to raczej rzeczywistość duchowa niż fizyczna. Boży aniołowie zewsząd ich otaczali. Elizeusz mówił prawdę.

Niektórzy ludzie twierdzą, że to kłamstwo, kiedy wyznajesz, że jesteś uzdrowiony, a tego nie odczuwasz. Jednak nie funkcjonuje to tylko na bazie naszych pięciu zmysłów. Powinieneś chodzić w duchu. Istnieje duchowa realność. Ewangelia Jana 6,63 mówi:

Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem.

Biblia jest duchową prawdą. Ograniczamy sami siebie, kiedy myślimy tylko kategoriami fizycznej realności. Tylko dlatego, że tego nie widzisz, nie możesz powiedzieć, i nie znaczy to wcale, że Bóg tego nie robi. Bóg zawsze odpowiada, jeśli modlisz się zgodnie z jego wolą. Kiedy On odpowiada na twoją modlitwę, odpowiedź daje ci w formie duchowej. Jeśli modlisz się o finanse, uwalnia duchową moc do ich wytworzenia. Jeśli modlisz się o uzdrowienie, daje ci je w duchowej formie. Działanie Boga kończy się na duchowej realności, niezależnie od ciebie.

Kluczem dającym odpowiedź w fizycznej realności jest wiara.

A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy (Hebrajczyków 11,1).

Twoja wiara wnosi do fizycznej realności to, co Bóg przygotował w duchowej. Bóg daje ci w duchu to, co później wiara przenosi do fizycznej rzeczywistości. Wiele razy nie wiedziałeś o tym, że Bóg odpowiedział na twoją modlitwę, ponieważ nie dostrzegałeś tego. Musisz uwierzyć, że dzieje się coś, co wykracza poza doznania twoich pięciu zmysłów, bo jeśli nie uwierzysz, zanim zobaczysz, (to) od Boga nie otrzymasz. Biblia mówi, że musisz uwierzyć, że otrzymujesz, kiedy się o coś modlisz.

Co się dzieje pomiędzy momentem, kiedy mówisz „amen”, a tym, kiedy widzisz odpowiedź? Możemy się tego dowiedzieć z lektury Księgi Daniela. W wersetach 9. rozdziału od 20. wersu czytamy, że Daniel modlił się, i pojawił się anioł Gabriel, który powiedział (23):

Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić…

Bóg odpowiedział w zaledwie trzy minuty. Gabriel powiedział, że na początku modlitwy Daniela Bóg odpowiedział, lecz trzy minuty upłynęły, zanim stało się to widzialne. Bywa, że mija jakiś krótki czas, zanim zobaczymy odpowiedź. Często wtedy przestajemy wierzyć i zatrzymujemy jej pojawienie się w świecie fizycznym.

W 10 rozdziale Daniel znów się modlił. Tym razem, jak napisano w wersecie trzecim, (Daniel) modlił się i pościł przez trzy tygodnie. Wers 10 mówi, że Bóg wysłał posłańca z odpowiedzią. Dlaczego za pierwszym razem zajęło to trzy minuty, a tym razem trzy tygodnie? Niektórzy ludzie twierdzą, że Bóg zmusza do czekania, by ich czegoś nauczyć. To nie jest biblijne. Biblia mówi, że to Słowo jest dane nam, by nas uczyć. Możemy uczyć się przez doświadczenia, jednak Bóg nie zsyła ich na nas, by nas czegoś uczyć.

W wersie 12 anioł powiedział Danielowi, że Bóg usłyszał jego modlitwy w pierwszy dzień i wysłał odpowiedź. Co wstrzymało jego odpowiedź? Książę Persji stoczył trwającą 21 dni bitwę z aniołem. Zdarzyła duchowa bitwa, trwająca trzy tygodnie. W Starym Testamencie ludzie nie posiadali żadnej władzy nad diabłem. Autorytet ten pojawił się wraz z Jezusem. Jeśli Bóg pokazał coś Danielowi, on nie mógł zrobić nic. W Nowym Testamencie zasłony zostały usunięte, ponieważ mamy władzę nad diabłem. Nie musimy czekać, by diabeł się usunął. Gdy Jezus oparł się pokusie, diabeł uciekł, bo zrobił już, co mógł. Szatan ma ograniczone zasoby swoich sztuczek. Jeśli modlisz się i nie widzisz natychmiastowych rezultatów, to Bóg czeka, byś stanął przeciwko diabłu i spowodował ukazanie się Bożej odpowiedzi w fizycznej rzeczywistości.

W jaki sposób szatan przeszkadza twoim modlitwom? Może do tego używać innych osób.

Czasami inni ludzie są zaangażowani w odpowiedzi na nasze modlitwy. Jeśli modlisz się o finanse, módl się za tych, którzy będą używani w twoim sukcesie. Jeśli starasz się sprzedać dom, módl się za tego, który go kupi. Jeżeli chcesz awansu w pracy, módl się za szefa, który zostanie użyty, by ten awans (podwyżkę) ci przyznać.

Niektórzy z was mogą pomyśleć, że mają zbyt mało wiary, by uwierzyć w cud. Prawdą jest natomiast, że nie możesz dostać więcej wiary, niż już posiadasz. List do Rzymian 12,3 mówi, że Bóg rozdzielił każdemu człowiekowi miarę wiary. Bóg dał nam wszystkim tę samą miarę wiary.

W Liście do Galacjan 2,20 Paweł pisał:

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, więc nie żyję już ja lecz żyje we mnie Chrystus. A taki, jaki teraz żyję w cielesnej naturze żyję w wierze Syna Boga, który mnie umiłował i w ofierze oddał za mnie samego siebie. (Nowa Biblia Gdańska).

Paweł powiedział, że używa wiary Jezusa. Ty posiadasz tę samą miarę wiary, jaką ma Jezus. To powinno wystarczyć.

Autor: Andrew Wommack

Autor: Redakcja

Podziel się

1 komentarz

  1. Jak modlić się o małżeństwo w separacji? (jest trzecia osoba)

    Odpowiedz

Wyślij

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This