Andrew Wommack

andrew-wommack1Od czasu założenia Andrew Wommack Ministries w 1978 roku, Andrew ciągle naucza prawdy ze Słowa Bożego z prostotą i jasnością, dzięki namaszczeniu do nauczania, które otrzymał od Pana.  Gdziekolwiek naucza, jego mocny nacisk na Słowo Boże uwalnia ludzi od grzechu i poczucia winy.  Andrew był pastorem trzech kościołów i w dalszym ciągu wypełnia powołanie Boga dla swego życia, ucząc ludzi Dobrej Nowiny, jaką jest Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie.

Poprzez swój codzienny radiowy i telewizyjny program Gospel Truth (Prawda Ewangelii) dociera do milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Oprócz tego prowadzą szkołę biblijną Charis Bible College.

Serie nauczań video:

Już to masz kliknij
Ostrzejsze niż miecz obosieczny kliknij
Bóg chce żebyś był zdrowy kliknij
Suwerenność Boga kliknij
Krzyż Chrystusa kliknij

Serie nauczań audio:

Sprawiedliwość kliknij
Balans między łaską i wiarą kliknij
Bóg chce abyś był zdrowy kliknij

Artykuły:

Lepszy sposób modlitwy czytaj
Zrozumienie Ducha, Duszy i Ciała czytaj
Pewny fundament to początek wszystkiego czytaj
Bycie napełnionym Bogiem czytaj
Bóg chce Twojego zdrowia czytaj
Czyja sprawiedliwość? czytaj
Jak doznać cudu – Cz.1 czytaj
Jak doznać cudu – Cz.2 czytaj
Błogosławieństwa i cuda czytaj
Czy Jezus wystarczy? czytaj
Łaska – moc Ewangelii czytaj
Co oznacza bycie chrześcijaninem? czytaj
Ewangelia pokoju czytaj
Uczniostwo a Ewangelizacja czytaj
Życie wieczne czytaj
Co podoba się Bogu? czytaj
Boży rodzaj miłości czytaj
Zabijanie świętych krów czytaj
Powołanie: Jak odnaleźć Bożą wolę czytaj
Powołanie: Jak podążać za Bożą wolą czytaj
Powołanie: Jak wypełnić Bożą wolę czytaj
Miejsce zwane „Tam” czytaj
Bojaźń Boża czytaj
Chwała i dziękczynienie czytaj
Twardość serca czytaj
Chrześcijańska pierwsza pomoc czytaj
Efekt oddawania chwały czytaj
Jak być szczęśliwym? czytaj
Jak pozostać pozytywnym w negatywnym świecie? czytaj
Jak przyjąć więcej od Boga? czytaj
Jak sobie radzić z pokusami? czytaj
Mam już wszystko czytaj
Panowanie nad gniewem czytaj
Piekło – metafora czy rzeczywistość? czytaj
Poznanie Boga czytaj
Spójrz kogo Jezus kocha czytaj
Życie w zgodzie z ludźmi czytaj
Rzeczywistość wiary czytaj
Słowo stało się ciałem czytaj

Kurs biblijny „Uczniostwo”:

Wszystkie 48 lekcji czytaj

Nauczania audio:

Nowy Ty

Duch, Dusza i Ciało

Słowo ma moc

Moc Boża jest w Tobie

Share This