Andrew Wommack

andrew-wommack1Od czasu założenia Andrew Wommack Ministries w 1978 roku, Andrew ciągle naucza prawdy ze Słowa Bożego z prostotą i jasnością, dzięki namaszczeniu do nauczania, które otrzymał od Pana.  Gdziekolwiek naucza, jego mocny nacisk na Słowo Boże uwalnia ludzi od grzechu i poczucia winy.  Andrew był pastorem trzech kościołów i w dalszym ciągu wypełnia powołanie Boga dla swego życia, ucząc ludzi Dobrej Nowiny, jaką jest Nowe Przymierze w Jezusie Chrystusie.

Poprzez swój codzienny radiowy i telewizyjny program Gospel Truth (Prawda Ewangelii) dociera do milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Oprócz tego prowadzą szkołę biblijną Charis Bible College.

Serie nauczań video:

Już to masz kliknij
Ostrzejsze niż miecz obosieczny kliknij
Bóg chce żebyś był zdrowy kliknij
Suwerenność Boga kliknij
Krzyż Chrystusa kliknij

Serie nauczań audio:

Sprawiedliwość kliknij
Balans między łaską i wiarą kliknij
Bóg chce abyś był zdrowy kliknij

Artykuły:

Lepszy sposób modlitwy czytaj
Zrozumienie Ducha, Duszy i Ciała czytaj
Pewny fundament to początek wszystkiego czytaj
Bycie napełnionym Bogiem czytaj
Bóg chce Twojego zdrowia czytaj
Czyja sprawiedliwość? czytaj
Jak doznać cudu – Cz.1 czytaj
Jak doznać cudu – Cz.2 czytaj
Błogosławieństwa i cuda czytaj
Czy Jezus wystarczy? czytaj
Łaska – moc Ewangelii czytaj
Co oznacza bycie chrześcijaninem? czytaj
Ewangelia pokoju czytaj
Uczniostwo a Ewangelizacja czytaj
Życie wieczne czytaj
Co podoba się Bogu? czytaj
Boży rodzaj miłości czytaj
Zabijanie świętych krów czytaj
Powołanie: Jak odnaleźć Bożą wolę czytaj
Powołanie: Jak podążać za Bożą wolą czytaj
Powołanie: Jak wypełnić Bożą wolę czytaj
Miejsce zwane „Tam” czytaj
Bojaźń Boża czytaj
Chwała i dziękczynienie czytaj
Twardość serca czytaj
Chrześcijańska pierwsza pomoc czytaj
Efekt oddawania chwały czytaj
Jak być szczęśliwym? czytaj
Jak pozostać pozytywnym w negatywnym świecie? czytaj
Jak przyjąć więcej od Boga? czytaj
Jak sobie radzić z pokusami? czytaj
Mam już wszystko czytaj
Panowanie nad gniewem czytaj
Piekło – metafora czy rzeczywistość? czytaj
Poznanie Boga czytaj
Spójrz kogo Jezus kocha czytaj
Życie w zgodzie z ludźmi czytaj
Rzeczywistość wiary czytaj
Słowo stało się ciałem czytaj

Kurs biblijny „Uczniostwo”:

Wszystkie 48 lekcji czytaj

Nauczania audio:

Nowy Ty

Duch, Dusza i Ciało

Słowo ma moc

Moc Boża jest w Tobie

Share This
popniebo2

MOJE 10 ZŁ NIC NIE ZMIENI

 

pomyślało 99 na 100 osób!

 

Zaangażowanie pozostałych sfinansowało istnienie iBÓG.pl Znalazłeś tu zachętę? Pomoż ją znaleźć innym. Bądź błogosławieństwem. Zasiej swoje 10 zł.

button-4

You have Successfully Subscribed!