Andrew Wommack: Ostrzejsze niż miecz obosieczny

andrew-wommack1Seria nauczania Andrew Wommacka „Ostrzejsze niż miecz obosieczny” to przegląd całego Jego nauczania. Wiele serii tego autora jest bardzo rozbudowana co sprawia, że dany temat jest w pełni wyczerpany. Jednak czasami potrzebujemy streszczenia, w którym moglibyśmy się zorientować w głównych myślach autora i ewentualnie sięgnąć do rozszerzenia w innych źródłach. To dlatego Andrew stworzył osobną serię w której omawia wszystkie swoje główne nauczania, w podziale na poszczególne odcinki. Jeśli jakiś temat poruszy Ciebie szczególnie masz możliwość przesłuchania rozszerzenia każdego nauczania korzystajac z zasobów na stronie AWMI. 

Cz.1 – kliknij

Cz.2 – kliknij

Cz.3 – kliknij

Cz.4 – kliknij

Cz.5 – kliknij

Cz.6 – kliknij

Cz.7 – kliknij

Cz.8 – kliknij

Cz.9 – kliknij

Cz.10 – kliknij

Cz.11 – kliknij

Cz.12 – kliknij

Cz.13 – kliknij

Cz.14 – kliknij

Cz.15 – kliknij

Cz.16 – kliknij

Cz.17 – kliknij

Cz.18 – kliknij

Cz.19 – kliknij

Tłumaczenie: Emilia Leda

Share This