Chuck Missler

Chuck MisslerChuck Missler jest absolwentem Amerykańskiej Akademii Morskiej w Annapolis, posiada też wykształcenie techniczne. Pracował w Amerykańskim Departamencie Obrony i w zarządach wielu firm związanych z przemysłem zbrojeniowym (TRW Incorporated, Ford Motor Company, Western Digital, Helionetics inc. i innych). Otrzymał stopień Magistra inżyniera na Uniwersytecie w Los Angeles, w Kalifornii. Uczestniczył w projekcie budowy bombowca B-2. Jednak najbardziej znany jest z prowadzenia chrześcijańskiej organizacji „Koinonia House” (www.khouse.org), która publikuje wiele naukowych materiałów w odniesieniu do zagadnień z Pisma Świętego.

Sam autor zawsze zaznacza, że jedynym autorytetem, którym powinniśmy się kierować jest Słowo Boże, dlatego zawsze, niezależnie od tego kto jest przekazuje powinniśmy wszystko sprawdzać. Jest znany, że sam ciągle powtarza, że nigdy nie bierzcie sami bezkrytycznie tego co głoszę, tylko sami wszystko sprawdzajcie ze Słowem Bożym.

Nauczania:

  • Pochwycenie Kościoła – kliknij
  • Powrót Nephilim (wszystkie części) – kliknij
  • Ciąg Fibonacciego – kliknij
  • Stworzenie i upadek człowieka – kliknij

 

Share This