Joseph Prince: Kim dla Ciebie jest Jezus?

Mar. 8:29
I zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: Tyś jest Chrystus.

Czy wiesz, że to jak widzisz Jezusa, decyduje o tym, co od Niego otrzymujesz? Jeśli widzisz Jezusa jako swojego uzdrowiciela, to otrzymasz uzdrowienie. Jeśli widzisz Jezusa jako swoje schronienie i twierdzę, to otrzymasz ochronę.

Ludzie z Nazaretu, rodzinnego miasta Jezusa, widzieli Go w sposób naturalny. Mówili o Nim: „Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas?” (Mat. 13:55-56). Oni patrzyli na Jezusa w sposób naturalny. Nie widzieli Go jako Boga w ciele. W rezultacie nie uczynił tam wielu cudów (Mat. 13:58).

Obecnie wielu ludzi, włączając niektórych filozofów, widzi Jezusa z Nazaretu jako dobrego człowieka, który prowadził przykładne życie. Uważają, że jeśli każdy z nas prowadziłby życie takie jak On, świat byłby lepszym miejscem.

Nie widzą Jezusa jako chleb Boży, który zstępuje z nieba i daje światu życie (Jan. 6:33). Nie widzą Go jako tego, który przyszedł, aby dać im żywej wody, tak że nie byliby już nigdy spragnieni (Jan. 4:14). Nie widzą Go jako Baranka Bożego, który zgładził grzech świata (Jan. 1:29). Nie otrzymują od Niego tego, czego potrzebują, ponieważ nie oceniają Go prawidłowo.

Jezus nie przyszedł, aby dać człowiekowi dobry przykład do naśladowania. On przyszedł, aby być naszym Odkupicielem (Gal. 3:13). Przyszedł, aby być naszą sprawiedliwością (1 Kor. 1:30). Przyszedł, aby być naszym pasterzem, tak że niczego nam nie zabraknie (Ps. 23:1).

Jezus pewnego razu spytał Swoich uczniów: „A wy za kogo mnie uważacie?”. To jak odpowiesz na to pytanie, zależy od tego, jak widzisz Jezusa. A to jak widzisz Jezusa, decyduje o tym, w jaki sposób i co otrzymujesz od Niego. Tak więc postrzegaj Go jako swojego Boga, wierz we wszystko, co Słowo Boże mówi o Nim, a On uczyni wielkie rzeczy w twoim życiu!

Myśl na dzisiaj
To jak widzisz Jezusa, decyduje o tym, w jaki sposób i co otrzymujesz od Niego.

Autor: Joseph Prince

Żródło: www.bogbezreligii.pl

Autor: Redakcja

Podziel się

Wyślij

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This