Joseph Prince: Narodzony na nowo, aby mieć władzę.

1 Moj. 1:26
Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.

Gdy Bóg stworzył człowieka, to dał mu panowanie nad wszystkim na ziemi. Aby mieć wyobrażenie jak wyglądałoby to panowanie, gdyby człowiek nie zgrzeszył, spójrzmy na doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa.

Kiedy Jezus chciał zapłacić podatek świątynny, wystarczyło, że nakazał rybie, aby przyniosła Mu pieniądze (Mat. 17:24-27). Kiedy chciał nakarmić tłum, wystarczyło pięć chlebów i dwie ryby w Jego rękach, aby to pomnożyć (Mar. 6:34-44). Gdy burza zagroziła życiu Jego uczniów, przemówił do niej i nastała całkowita cisza (Mar. 4:35-41). A każdy chory człowiek, który był przyprowadzony do Niego, odchodził uzdrowiony. Nawet wskrzeszał zmarłych, ponieważ miał panowanie nad śmiercią!

Dzisiaj ty masz tę samą władzę, którą sprawował Jezus, ponieważ Jest On w tobie (Kol. 1:27).

„Pastorze Prince, zapomnij o panowaniu nad morzem, powietrzem czy ziemią. Chcę panować nad moim bólem pleców, który okradł mnie z czasu z moimi dziećmi. Chcę panować nad moimi finansami”.

Mój przyjacielu, ponieważ Bożym zamiarem dla ciebie jest panowanie na ziemi, to On zachowa cię zdrowym. Przecież trudno jest rządzić ziemią, gdy jesteś chory i leżysz w łóżku. Bóg będzie również błogosławił ci finansowo, ponieważ trudno jest robić różne rzeczy, gdy jesteś biedny.

Musimy zrozumieć, że skoro większym Bożym celem dla człowieka jest panowanie na ziemi, to zawiera to w sobie mniejsze błogosławieństwa, takie jak zdrowie i pomyślność. Wtedy będziemy widzieć siebie tak jak Bóg nas widzi – panujących i będziemy chodzić w zwycięstwie nad negatywnymi okolicznościami.

Umiłowany, narodziłeś się na nowo z Ducha Świętego, aby rządzić i panować nad wszystkim na Ziemi!

Myśl na dzisiaj
Skoro większym Bożym celem dla człowieka jest panowanie na ziemi, to zawiera to w sobie chodzenie w zdrowiu i pomyślności.

Autor: Joseph Prince

Żródło: www.bogbezreligii.pl

Autor: Redakcja

Podziel się

Wyślij

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This