Joseph Prince: Pokolenie Beniamina

Notatki z wykładu wygłoszonego na konferencji w Hillsong (Australia) w 2008 roku

Biblia mówi, że Izrael znał dzieła Boga, ale Mojżesz znał Jego drogi. Wierzę, że mam dzisiaj dla was prorocze słowo o pokoleniu Beniamina, młodym pokoleniu. Bóg włożył to słowo w moje serce, abym się tym podzielił, że w czasie głodu Bóg uwalnia Beniamina przed Józefem, aby był chleb w kraju, objawienie, uzdrowienie wypływające z domu Bożego. Alleluja! I pokolenie Beniamina jest tutaj! I Józef powiedział do swoich braci, że on da im chleb, jeśli Beniamin stanie przed nim. W księdze Objawienia jest wyjaśnienie akcji księgi Rodzaju. Znajdują się tam różne postacie, wśród których wyróżnia się Józef. Był umiłowanym synem swojego ojca, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus. Był pasterzem, jak nasz Pan. Ojciec go wysłał, żeby się dowiedział o zdrowie swoich braci. Za pierwszym razem Jezus przyszedł do owiec zgubionych z domu Izraela, którym są Jego żydowscy bracia. I Biblia mówi, że oni go odrzucili, kiedy przyszedł do nich po raz pierwszy. Ale za drugim razem Józef pojawia się w pełni chwały i czci i wtedy cały Izrael ma być zbawiony. W Dziejach 7 jest powiedziane wyraźnie, że za drugim razem Józef dał się poznać swoim braciom. Dzisiejszy Izrael jest zaślepiony, ponieważ odrzucił Mesjasza, kiedy przyszedł On po raz pierwszy. Nie rozpoznali w Nim swojego Brata – Mesjasza, Zbawiciela świata. Odrzucili Go. Ale Boża miłość do Izraela nie wygasła. Nie wierzę w teologię zastępczą. Wierzę, że na ziemi są tylko trzy grupy ludzi. Są to Żydzi, poganie i Boży Kościół. Można być albo Żydem, albo poganinem, albo Kościołem Chrystusa.

Widzimy jak ojciec wysyła Józefa, żeby się dowiedział, jak się mają jego bracia, a oni wrzucili go do dołu, odrzucili go. Ale to odrzucenie stało się chlebem życia dla całego Egiptu. I dwa tysiące lat temu w Izraelu znów ma miejsce odrzucenie. Dlaczego Izrael cierpi? Przyszedł niebiański Józef, który jest chlebem życia i został przyjęty głównie przez pogan. Kościół Jezusa Chrystusa składa się głównie z pogan. Ale pewnego dnia cały Izrael będzie zbawiony.

I w czasie tego odrzucenia Józef poślubił pogankę imieniem Asenat. I dwa tysiące lat temu pojawił się kościół, Oblubienica Jezusa Chrystusa, i rozejrzyjcie się dokoła, składa się on głównie z pogan. I Asenat pomogła Józefowi zapomnieć o odrzuceniu przez braci. Dlatego swojego pierwszego syna nazwał Manasses to znaczy „zapomnieć” to, co inni ci uczynili. Wtedy pojawia się drugi syn, podwójne owocowanie, Efraim.

Józef miał jedenastu braci, ale tylko jeden miał tę samą matkę, co Józef. Beniamin. Pozostali bracia urodzili się z niewolnic, którymi były Lea, Zylpa, Bilha, i tych dziesięciu braci reprezentuje Prawo – dziesięć przykazań. Matką Józefa i Beniamina była Rachela. Rachela reprezentuje łaskę, jej imię znaczy owieczka, jagnię רָחֵל .

Gdy badamy sprawę dzisiejszych prześladowań w Ciele Chrystusa, to nie pochodzą one od grzeszników, chociaż czasem też nas ranią, ale od współwyznawców. Ale ci, którzy cię prześladują, są twoimi braćmi, urodzonymi z tego samego ojca, ale z innej matki. Ich matką jest Prawo. Naszą matką jest Łaska. Na ziemi jest teraz pokolenie łaski. Mamy tego samego Ojca, ale inną matkę. Józef i Beniamin mieli nie tylko jednego ojca, ale i jedną matkę. W liście do Galacjan Apostoł Paweł, który był z plemienia Beniamina, został przeznaczony na apostoła łaski, którego oczy otworzyły się po modlitwie Ananiasza, po hebrajsku Chananijah (עֲנָנְיָה , חֲנַנְיָה ?), to znaczy łaska Jahwe, który otwiera te legalistyczne oczy, aby zobaczyły piękno Jezusa. I Bóg wziął tego apostoła z plemienia Beniamina i powierzył mu poselstwo o łasce. I Paweł mówi do Galacjan: Powiedzcie mi, czy Jahwe pragnie, żebyście byli pod prawem?

Abraham miał dwóch synów, mieli oni tego samego ojca: Izaaka i Ismaela. Ismael urodził się z Hagar, i Paweł wyjaśnił, że Hagar oznacza górę Synaj, dziesięć przykazań, które dają związanie. Izaak urodził się z Sary, niebiańskiego Jeruzalem, które oznacza łaskę.

Kościele, nie potrzebujemy Hagar, żeby doprowadzić Izaaka do łaski. Nie potrzebujemy prawa. Biblia mówi wyraźnie: syn niewolnicy nie będzie dziedziczył, ale syn wolnej. Jeśli wierzysz w przestrzeganie prawa, nie możesz odziedziczyć Bożego błogosławieństwa. Ciągle będziesz się zmagał. Prawo żąda, łaska zaopatruje. Pod prawem Bóg mówi: nieprawości winnego będę pamiętał do czwartego pokolenia, a łaska mówi: nie wspomnę twoich grzechów. Twoje nieprawości już nie będą wspominane. Krzyż wszystko odmienił! Alleluja! Czy zauważyliście, że Izaak nigdy nie prześladował Ismaela? Synowie łaski nigdy nie będą prześladować tych, którzy są pod prawem. To synowie prawa prześladują synów łaski.

Podczas głodu, który nastał w Egipcie i na całym świecie, bracia, którzy reprezentują cierpienie Żydów przez 2000 lat. Musimy badać nasze serca, żeby nie było w nich antysemityzmu, tak, oni są zaślepieni, ale nie możemy się wynosić ponad nich. Bóg jeszcze z nimi nie skończył. Mamy błogosławić Izrael jak tylko możemy. Kiedy jedziemy do Izraela i pokazujemy im naszą radość, to oni się nam przyglądają i pytają skąd mamy tyle radości. Wtedy mówimy im: wasz Bóg jest w nas. Prowokuj ich do zazdrości. To przychodzi przez intymność z Mesjaszem.

Bracia przyszli więc do Józefa po chleb. Oczywiście nie rozpoznali go i nie wiedzieli, że to Józef. (Na pewno miał jakiś makijaż na twarzy.)

Kiedy Jezus przyszedł do Izraela po raz pierwszy, powiedział do nich: O Jeruzalem, Jeruzalem, jak chciałbym was zgromadzić pod moimi skrzydłami jak kokosz gromadzi pisklęta, ale nie chcieliście. Teraz wasz dom zostanie tylko dla was. I zapłakał. Myślę, że widział wtedy nie tylko przyjście Rzymian i zburzenie świątyni, ale także holokaust, ponieważ Boży lud był celem szczególnej nienawiści. Antysemityzm jest nadprzyrodzony, ale nasza miłość do Izraela jest także nadprzyrodzona. I przez 2000 lat byli oni obiektem nienawiści, wydarzały się wielkie tragedie, Hitler zniszczył życie 6 mln Żydów i wydawało się, że nie mają żadnej ochrony, ponieważ Jezus powiedział: Jesteście szczególni dla Boga, dlatego jesteście obiektem szczególnej nienawiści, i nie chcieliście wejść pod skrzydła mojej ochrony. Bóg nie narzuca nikomu swojej ochrony siłą, musisz jej chcieć. Ilu z was jej chce? To wyjaśnia cierpienie Żydów przez 2000 lat. Są oni obiektem szczególnych Bożych względów i miłości. Są oni ludźmi Jego przymierza, którzy odrzucili przykrycie i wystawili się na ataki demoniczne.

Kiedy bracia stanęli przed Józefem, Józef powiedział im, że nie dostaną chleba, dopóki ich najmłodszy brat nie stanie przed nim. Musimy to zrozumieć. Kiedy bracia odrzucili Józefa – sprzedali go Ismaelitom udającym się z towarami do Egiptu. Józef wyciągnięty z dołu dostał się do pałacu, stał się najpotężniejszym człowiekiem na ziemi, dlatego, że faraon przekazał mu całe rządy, a sam tylko jadł, spał i spędzał czas z nałożnicami. W historycznych dokumentach Egiptu odkryto, że był taki Hebrajczyk, który przyczynił się do wielkości Egiptu. Tylko, że o tym się nie mówi, bo… OK.

I Józef powiedział: dostaniecie chleb jeśli Beniamin pojawi się u mnie. Więc wrócili do ojca i opowiedzieli o tym. Ojciec powiedział:Józefa nie ma, Beniamin odejdzie, wszystko jest przeciwko mnie. Czasami czujemy się tak, jakby wszystko było przeciwko nam, ale zapominamy o tym, że jest Ten, który zasiada na tronie i On jest naszym bratem. Nawet podczas głodu. I wszystko współdziała z Jego planem.

Po pewnym czasie pusty żołądek zmusił go do uniżenia się i wysłania synów wraz z Beniaminem. Józef nie widział Beniamina przez kilkanaście lat. Bracia z tej samej matki. Jak wielu z was cieszy się z tego, że jesteście pokoleniem Beniamina? Dziś rano Joyce szczególnie podkreślała znaczenie młodego pokolenia, na drugiej sesji podobnie mówiła Bobby, jeśli to zauważyliście. I podobnie Bóg mówi do mnie. Pokolenie Beniamina naprawdę jest tutaj. I chleb będzie uwolniony!

Józef pojmał Symeona. Był on gwarancją, że Beniamin się pojawi. Co to znaczy? Jego imię oznacza „słyszeć”. Tak więc słuch Izraela został zamknięty na klucz. Prawo mówi: „Słuchaj Izraelu! Bóg jest Jeden”. To słowo „słuchaj” to „szema” i ma ten sam rdzeń, co Symeon. Symeon reprezentuje prawo. Słuchajcie, kiedy narodziło się dziecię Jezus i zostało przyniesione do świątyni, aby zostało poświęcone dla Boga, pojawił się tam starszy mężczyzna imieniem Symeon, który reprezentował prawo. I prawo się ucieszyło z pojawienia się dzieciątka Jezus, i powiedziało: Pozwól mi odejść w pokoju. Prawo się cieszyło, bo przyszła łaska, kiedy pojawił się Jezus Chrystus. Prawo się ucieszyło, widząc dzieciątko Jezus. A kto przyszedł, kiedy odszedł Symeon? Anna. Jej imię znaczy łaska. I Anna ogłosiła wszystkim, którzy byli w świątyni: To jest Mesjasz, Zbawiciel świata! Prawo odeszło, prawo zostało wypełnione, teraz żyjemy w czasie łaski, ale wielu uważa, że zanim otrzymasz błogosławieństwo, musisz wypełniać prawo. Jezus i tylko Jezus zbawia nas, błogosławi, uzdrawia, chroni. Alleluja! To nie Jezus plus prawo, Jezus plus Maria, lub ktokolwiek inny. Jezus i tylko Jezus! I to także nie jest Jezus i twoja wiara. Nawet wiara może być przeszkodą między tobą a Jezusem. Nie musisz mieć jakiegoś specjalnego poziomu wiary. Jezus jest twoją wiarą. Przyjdź do Niego, aby wziąć wszystko! Oczyścisz się zanim weźmiesz kąpiel, przyjdź do Jezusa, On jest kąpielą. Ci, którzy Go przyjmują, otrzymują moc, aby stać się synami Boga. Amen.

Kiedy Beniamin pojawił się przed Józefem, ten uwolnił Symeona. Kiedy pokolenie Beniamina znajdzie się na ziemi, Kościół będzie słuchał i Izrael będzie słuchał. Symeon powróci i Izrael zacznie słyszeć. Amen. Alleluja.

Pokolenie Beniamina jest na całym świecie, widziałem je w Huston, w Indonezji, w Norwegii, w Kanadzie. Oni są wszędzie. Pokolenie Jozuego jest tutaj! O, przepraszam, pokolenie Beniamina. Jak wielu z was słyszało o pokoleniu Jozuego? Są różne poruszenia w Kościele i wszystkie one są nazwane przez Kościół. Beniamin był jedynym synem nazwanym przez ojca. Pozostali synowie zostali nazwani przez matki. Matka reprezentuje Kościół. Bóg mówi: To pokolenie Beniamina nie będzie nazwane przez Kościół. Ja dam mu imię. Kiedy się urodził matka nadała mu imię Ben-Oni בֶּן-אוֹנִי, syn mojego cierpienia, ale ojciec nazwał go Beniamin בִנְיָמִין, syn mojej prawicy. To jest obraz Jezusa Chrystusa, który był Synem cierpienia, ale osiągnął miejsce po prawicy Ojca. Alleluja!

I skąd wiemy, że to pokolenie jest pokoleniem łaski? Z pierwszych słów, jakie Józef wypowiedział do Beniamina: „Niech Bóg będzie dla ciebie łaskawy, mój synu”. To jest pokolenie łaski. Alleluja! Naszą matką jest łaska. Kiedy ktoś do ciebie przyjdzie i powie ci, że masz za dużo łaski, za dużo wolności, za dużo mówisz o miłości, powiedz mu, że jesteś synem łaski. Amen. Jesteś moim bratem, ale bratem z innej matki.

Józef zaprasza braci na posiłek. I tu jest proroctwo dla każdego z nas z pokolenia Beniamina. Biblia mówi, że posadził braci od najstarszego do najmłodszego. Porcja Beniamina była pięć razy większa od porcji pozostałych braci. Liczba pięć oznacza łaskę. Za każdym razem kiedy widzisz liczbę 5 to jest to łaska. Pokolenie Beniamina otrzyma pięć razy więcej! Józef dał braciom także szaty. Beniamin dostał 5 szat. W tych dniach pokolenie Beniamina otrzyma pięć razy więcej jedzenia i pięć razy więcej ubrań. Jezus powiedział: „Nie troszczcie się o to, co będziecie jedli, ani w co się ubierzecie”. To jest do pokolenia Beniamina. Może więcej jedzenia będzie dla panów, a więcej ubrań dla pań.

Kiedy odeszli, w worze Beniamina znaleziono pusty srebrny kubek Józefa. Wszystko w Biblii ma duchowe znaczenie. Każde imię, miejsce, każdy szczegół. Nic nie jest bez znaczenia, jeśli tylko mamy oczy, które widzą. Pusty kubek Józefa znalazł się w worze Beniamina. Dlaczego srebrny? Ponieważ srebro w Biblii mówi o odkupieniu. Dlaczego jest pusty? Bo Jezus wypił cały kielich Bożego gniewu. I przesłanie dla pokolenia Beniamina jest takie: Już nie ma gniewu, osądu, potępienia. Alleluja!

Biblia mówi, że diabeł krąży jak lew ryczący. W Przypowieściach 19:12 Biblia mówi: Gniew króla jest jak ryk lwa, lecz jego łaska jak rosa na trawie. Diabeł usiłuje ci wmówić, że Król jest zły na ciebie. Bo niedobrze uwielbiasz, nie dość czytasz Biblii, cokolwiek robisz, to nie wystarcza. Nie modlisz się wystarczająco. Ciągłe oskarżenia, ale przesłanie jest takie: Już nie ma gniewu. W Izajaszu 53 jest mowa o cierpiącym Jezusie, który został zraniony za nasze występki, a Iz. 54:9-10 o wodach jak za dni Noego, po których na niebie pojawia się tęcza.

Bo tak jest u mnie jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.

Ponieważ wszelki gniew z powodu naszych grzechów został wylany na niebiańskiego Józefa na krzyżu, i dlatego teraz nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie! Alleluja! Teraz nie ma potępienia.Rzymian 8 to wspaniały rozdział. Nie ma potępienia ani oddzielenia od Bożej miłości wśród zwycięstwa. Czasem ludzie cię oskarżają, że nie masz żadnych gwarancji, że nie zgrzeszysz, ale jeśli nie ma potępienia, to znaczy, że grzech został zniszczony. Kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie, On powiedział do niej: „Nikt cię nie potępił. Idź i nie grzesz więcej”. Czy potępiły ją słowa „idź i nie grzesz więcej?” To prawo potępia. Ale kiedy okazujesz ludziom brak potępienia, to dajesz im moc, żeby szli i nie grzeszyli. Prawda uwalnia. Alleluja! Nie ma już gniewu. Amen. Kiedyś dałem wyzwanie w moim kościele, żeby w Nowym Testamencie znaleźli takie słowo, że Bóg jest bogaty w gniew. Dawałem 1000 dolarów i nadal czekam. Ale pokażę wam wiele wersetów, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Alleluja.

Wierzę, że dzisiaj ludzie chorują nie z powodu grzechu. Grzech został przybity do krzyża 2000 lat temu. Ludzie chorują i umierają z powodu potępienia. Potępienie zabija. Na długo przed pojawieniem się choroby, ubóstwa, stresu, lęku, zmartwienia, Adam i Ewa spożyli z drzewa poznania dobra i zła, z drzewa prawa. I to przyniosło potępienie. A z potępieniem przyszedł lęk, stres, zmartwienie, choroby, depresja. W naszym kościele usunęliśmy korzeń potępienia. Usunęliśmy korzeń choroby. Alleluja!

Służba potępienia to służba śmierci. Podczas pierwszej Pięćdziesiątnicy[1] Bóg nadał prawo na Górze Synaj i trzy tysiące ludzi zginęło u stóp góry. A kiedy nastała pełnia Pięćdziesiątnicy, Bóg zstąpił na Górę Syjon i zostało zbawionych trzy tysiące ludzi, to znaczy, że prawo zabija, a duch łaski daje życie. Amen.

W Ameryce ludzie walczą o nauczanie dziesięciu przykazań w szkołach publicznych. Powinniśmy walczyć o to, żeby w szkołach na całym świecie uczniowie poznali Boga, który tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.Powinniśmy przeprowadzić uczniów spod góry Synaj na górę Syjon. Prowadziliśmy ludzi spod drzewa życia do drzewa poznania dobra i zła. Niektórzy mówią, że powinniśmy zachować równowagę. Równowaga oznacza mieszankę. Nie możesz wlewać nowego wina do starych bukłaków! Jest albo prawo, albo łaska! Sara nie będzie angażować Hagar do wychowywania Izaaka.

Kościele, to jest słowo prorocze. Wierzę, że Bóg widzi każdego z nas.

Doszło do takiego momentu, kiedy Józef poddał swoich braci próbie. Powiedział: Zostawcie Beniamina. A pozostali możecie wrócić w pokoju do waszego ojca. I po raz pierwszy zobaczył, że stanęli za swoim młodszym bratem, czego nigdy nie uczynili wobec niego (Józefa). Zaszła zmiana. Juda powiedział: Panie, nie możemy pójść. Prosimy cię, żebyś się nie gniewał, ale dusza naszego ojca jest związana z duszą chłopca. Kocham to wyrażenie: związana. Duch synostwa jest nad pokoleniem Beniamina. Serce ojca jest związane z sercem Beniamina. Dlatego jego najmłodszy syn nazwany został Beniamin. To jest pokolenie Beniamina. Kiedy Józef po raz pierwszy ujrzał Beniamina, Biblia mówi, że wyszedł do innej komnaty i zapłakał. Beniamin wywarł na nim takie wrażenie, jak żaden z pozostałych braci. To jest pokolenie, które ma względy. To jest pokolenie z tej samej matki, co nasz Pan Jezus: łaski.

Kiedy Marta przyszła do Jezusa przy grobie Łazarza, powiedziała: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus odpowiedział dając boską korektę: Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ten, kto we mnie wierzy, nigdy nie umrze. Wierzysz w to? Chwilę potem nadeszła Maria i wypowiada te same słowa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus zapłakał. Zupełnie inna reakcja. To jest pokolenie, które ma intymną więź z Jezusem, ponieważ ma tę samą matkę: łaskę. Alleluja.

Nie upadniecie przez prawo, bo dusza niebiańskiego Ojca jest związana z waszą. To nie znaczy, że Bóg nie kocha starszych braci. On ich widzi i błogosławi, ale wy macie pięć razy więcej. Pięć razy więcej chleba, pięć razy więcej namaszczenia, uzdrowienia. Amen. To jest młode pokolenie, złożone z młodych ludzi i tych, którzy nie są tak młodzi, ale są odnawiani przez Boga,codziennie. Ponieważ Abraham i Sara też zostali odnowieni. A my jesteśmy synami i córkami Abrahama. Oni żyli na długo przed nadaniem dziesięciu przykazań. 10przykazań miało nauczać moralności. Abraham nie potrzebował tej nauki, ponieważ chodził z Bogiem i był nazwany przyjacielem Boga. A 10 przykazań jeszcze nie zostało nadanych.

I wreszcie kiedy stali przed Józefem, bracia powiedzieli, że ojciec umarłby ze smutku. Serce Józefa zostało złamane. Józef powiedział do wszystkich, którzy byli w jego domu, żeby wyszli. Kiedy Jezus powróci, będzie osobiście zaangażowany w sprawy Izraela. Da im się poznać jako Mesjasz i nie będzie przy tym żadnych pogan. W następnym wersecie Józef głośno zapłakał. Płakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie. To są według mnie prorocze słowa: Ja jestem Józef. Czy mój ojciec jeszcze żyje? Potem powiedział do swoich braci: Zbliżcie się do mnie! Co za piękne wyrażenie! Ten, który ma całą władzę mówi do nich: Zbliżcie się! Zbliżcie się do mnie! A gdy się zbliżyli, rzekł: Ja jestem Józef, wasz brat. Nie wasz sędzia, wasz władca. Wasz brat.

Kiedy urodził się Jezus, Biblia mówi, że aniołowie przyszli do pasterzy na polu i powiedzieli:

Nie bójcie się, gdyż zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego ludu, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Nie sędzia, nie ustawodawca, Zbawiciel. Ja jestem Józef, wasz brat. Lecz teraz nie trapcie się ani nie róbcie sobie wyrzutów, zapomnijcie o przeszłości, nie bądźcie na siebie źli. To przekonało ich o winie. My go odrzuciliśmy, buntowaliśmy się, a on nas tak kocha. I mówi: zapomnijcie o przeszłości, nie róbcie sobie wyrzutów.

Następny werset: Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Wiecie, kiedykolwiek Bóg daje wielką wizję twojemu pastorowi, czy komuś młodszemu, nie bądź zazdrosny, ponieważ wizja jest dla twojego sukcesu, dla twojej przyszłości, po to, żeby zbawić wielu. Radujmy się, gdy bracia otrzymują wizje. Amen. To jest dla naszego sukcesu, dla naszego błogosławieństwa. Józef powiedział: To nie wy mnie wysłaliście, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Idźcie więc spiesznie do domu ojca mego i powiedzcie mu: To rzekł syn twój Józef: Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. Zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty wraz z synami twoimi i wnukami twoimi, i trzodami twoimi, i bydłem twoim, i wszystkim, co masz. W hebrajskim Goszen znaczy „przyciągnięty bliżej”. Jesteśmy przyciągnięci bliżej do Jezusa. Następny werset. Zapewnię ci tam utrzymanie, tam cię zaopatrzę, w domu Pana.

To jest prorocze słowo dla kościoła na dzisiaj, wśród narastającego głodu na świecie, wzrastających cen żywności. Nie rozpaczaj, jesteś pokoleniem Beniamina, pokoleniem łaski, przyciąganym blisko do Jezusa. Goszen, tu cię zaopatrzę, twój dom, twoje dzieci, pośród głodu! Alleluja! W swojej bliskości mój Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę według swego bogactwa w chwale! Przez krzyż Jezusa.

Następny werset. Opowiedzcie ojcu o całej mojej chwale w Egipcie. Wiecie czym jest uwielbienie? Uwielbienie jest opowiadaniem Ojcu o chwale Jego Syna. To jest uwielbienie. Następny werset. Potem rzucił się naszyję bratu swemu Beniaminowi. Beniaminie, słyszysz mnie? Masz szczególne względy u niebiańskiego Józefa. On kocha cię bardziej niż innych, którzy są legalistyczni. Masz szczególne miejsce. Podejdźmy bliżej, nie martwmy się o przyszłość, nie martwmy się przeszłością. W miejscu bliskości jest zaopatrzenie dla ciebie i twojego domu.

Powstańcie! Ponieważ jest tu pokolenie Beniamina, będzie uwolniony chleb, pięć razy więcej. Zaopatrzenie będzie uwolnione, objawienie będzie uwolnione. Jezus powraca. Ale zanim wróci, powstaje pokolenie Beniamina i ja stoję przed tym pokoleniem!

Żródło: www.niezatrzymywalna.blog.onet.pl

[1] Żydzi świętują nadanie Tory w czasie Święta Tygodni (Szawuot – Pięćdziesiątnicy), gdyż według ich wyliczeń Mojżesz otrzymał wówczas kamienne tablice z przykazaniami (przyp. tłum.).

 

Autor: Redakcja

Podziel się

Wyślij

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Share This