Ujrzyj Jezusa osądzonego ze względu na ciebie
Mar22

Ujrzyj Jezusa osądzonego ze względu na ciebie

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. – 1 Piotr. 2:24 (BW) Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. – Psalm 22:15 (BW) Mogę policzyć wszystkie kości moje… Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. – Psalm 22:18 (BW) Zobaczyć Bożą łaskę ku...

więcej