Andrew Wommack: Ostrzejsze niż miecz obosieczny

Seria nauczania Andrew Wommacka „Ostrzejsze niż miecz obosieczny” to przegląd całego Jego nauczania. Wiele serii tego autora jest bardzo rozbudowana co sprawia, że dany temat jest w pełni wyczerpany. Jednak czasami potrzebujemy streszczenia, w którym moglibyśmy się zorientować w głównych myślach autora i ewentualnie sięgnąć do rozszerzenia w innych źródłach. To dlatego Andrew stworzył osobną serię w której omawia wszystkie...

Read More
Read More
Read More
Read More
Read More