Dan Mohler

dan_mohlerDan Mohler jest pastorem i założycielem służby Neck Ministries, której głównym celem jest „połączyć Ciało Chrystusa z Jego głową, Chrystusem”. Owoce Jego służby można zobaczyć w wielu innych, choćby w postaci Todda White, któremu zwiastował Ewangelię i którego jest przyjacielem i mentorem. Podróżuje po całym świecie głosząc, uzdrawiając i uwalniając ludzi. A wszystko zaczęło się w 1995, kiedy podczas pracy miał intymne i głębokie objawienie Jezusa. Po tym wydarzeniu przez 8,5 roku służył jako Pastor, a następnie założył misję, której celem jest przywrócenie Ciału Chrystusa głębokiej relacji z Bogiem.

Jego pełne pasji poszukiwanie bliskości z Bogiem, dało mu potężne objawienie kim naprawdę jesteśmy w Chrystusie i jaka jest misja wierzących na ziemi. Jego inspirujące nauczania koncentrują się na odkupieńczej roli krzyża i motywowują do życia w Jego sprawiedliwości oraz współczuciu. Jego pasją jest zobaczyć miłość Boga odwracającą skutki grzechu i choroby na świecie oraz szkolić innych do powielania dzieła Jezusa w ich codziennym życiu.

Absolutną pewnością Dana jest odkupieńcza moc Chrystusa i jego zdolność do przemiany ludzkiego życia poprzez miłość i widzenie Boga na sposób, który przekracza wszelkie granice wyznaniowe.

Nauczania:

Jego dom – Kościół kliknij
Warownie i Twierdze kliknij
Co to znaczy być zbawionym kliknij
Co Jezus zrobił z Twoim grzechem kliknij
Chrzest w Duchu Świętym kliknij
Krótko o Ewangelii kliknij
Jak przeciwstawiać się diabłu? kliknij
Kingsway Church – wszystkie części kliknij
Randkowanie i małżeństwo. kliknij
Jak chodzić w Duchu Świętym i produkować Boże owoce. kliknij
Stawać się miłością – Cz.1 kliknij
Dlaczego trudniej jest przyjąć własne uzdrowienie niż modlić się o innych kliknij
Czy Bożą wolą jest zawsze uzdrawiać? kliknij

 

 

 

Share This