Pete Cabrera Jr

pete-cabrera-jrPete Cabrera Jr jest założycielem Royal Family International School of Ministries. Podróżuje po całym świecie nauczając o tym, kim jako wierzący jesteśmy w Chrystusie. Jest znany z uzdrowień nagranych i udostępnionych na YouTube, które są niesamowitym przejawem Bożej mocy dostępnej dla każdego.

Seria nauczania: Od mleka do mięsa

Cz.1 – tutaj

Cz.2 – tutaj

Cz.3 – tutaj

Pojedyncze nauczania:

Nauczanie Królestwa dla laików – tutaj

Pojednani – tutaj

Opowieść o Królestwie – tutaj

Świadectwa Bożej mocy:

Cud wydłużenia nogi – tutaj

Share This