„Tobie Najwyższy”

Oswald Chambers – (24 lipiec 1874 – 15 listopad 1917) chrześcijański ewangelista i nauczyciel, przedstawiciel ruchu uświęceniowego (ang. Holiness movement) powstałego w połowie XIX wieku. „Nauczy go drogi, którą ma wybrać” (Ps 25,12) Na początku pragniemy świadomości, że Bóg nas prowadzi. Potem jednak, gdy dojrzewamy duchowo, żyjemy tak bardzo w pełni świadomości Boga, że nie potrzebujemy nawet pytać Go o Jego wolę, ponieważ...

więcej